Att leva med– och komma ur ätstörningar och självskadebeteende (3)

Med stöd av Skånes kommuner och Region Skåne arrangerar SHEDO denna föreläsning i syfte att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar samt hopp om att det går att bli frisk. Under denna föreläsning berättar föreläsaren om sin egna resa med självdestruktivt beteende med fokus på vägar vidare. (Digitalt arrangemang)

Söndagen den 10 oktober, klockan 18:00 – 19:30

Ansvarig arrangör:SHEDO

Anmäl dig senast den 15/10 klockan 18