Båstad 2022

Båstads kommun uppmärksammar psykisk hälsa
På förmiddagen hålls utbildningar gällande suicidprevention i aulan på Akademi Båstad och hela dagen har kommunen informationsbord tillsammans med Fontänhuset.
Klockan: 09:00-16:00, 
Plats: Stationshuset, Lyckan 15, Båstad
Ansvarig arrangör: Båstad kommun och Båstad FontänhusÖppet hus Fontänhuset Båstad

Öppet hus på Fontänhuset Båstad som också står på Lyckantorget och informerar om sin verksamhet hela dagen.
Klockan: 11:00 -15:00,
Plats: Aromavägen 48, Båstad
Ansvarig arrangör: Fontänhuset Båstad