Bup Skåne online – En väg in för psykisk hälsa/från ohälsa

Bup (Barn- och ungdomspsykiatri) Skåne arbetar ständigt för att öka tillgänglighet, kring psykisk (o)hälsa. Målgruppen är barn och unga samt deras närstående. I arbetet med att ta fram en ny digital tjänst har många barn och unga i Skåne deltagit vid flertalet olika fysiska och digitala workshops.
Resultatet är start av Sveriges första digitala En väg in, Bup Skåne online. 
Föreläsare är Annika Nilsson, verksamhetsutvecklare Bup Skåne.

Tillgängligt hela veckan, den 10-16 oktober

Ansvarig arrangör: Bup Skåne, Region Skåne