Connect

Connect är ett anknytningsbaserat och traumamedvetet program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns och tonåringars utveckling. 
Det fokuserar på att stärka en trygg anknytning och hjälper föräldrar och andra omsorgspersoner att hitta nya sätt att förstå barnet/tonåringen/klienten samt nya sätt att förstå sig själv och sina sätt att reagera på. (Digitalt arrangemang)

Onsdagen den 12 oktober, klockan: 08:30-09:15

Ansvarig arrangör:Humana