Digital föreläsning med RF-SISU Skåne

RF-SISU Skåne berättar om hur de arbetar för att främja psykisk hälsa. Vi får även ta del av vilka satsningar de arbetar med för fysisk aktivitet, som har en god inverkan på vår psykiska hälsa.

Tillgänglig hela veckan, den 10-16 oktober 2022

Ansvarig arrangör: Helsingborgs stad, RF Sisu Skåne