Digitala arrangemang 2023

Nedan hittar du årets digitala föreläsningar.
Vissa erbjuds hela veckan, andra äger rum en specifik dag och tid.

Observera!
Även om dessa arrangemang är digitala, så kan det krävas en anmälan.

Att leva med- och komma ur självskadebeteende och ätstörningar – med SHEDO
Måndag, onsdag och söndag kl. 18:00
GemEnsamhetspodden
– Nätverket Stoppa Ofrivillig Ensamhet (NSOE)
Måndag – fredag kl. 08:30, lördag – söndag kl. 10:00
Introduktion av Ledare som lyssnar
– RF-SISU
Onsdag klockan 11:00 samt kl. 18:00
Se, fråga och hjälpa – om sexualbrott mot barn online
– med Caroline Engvall.
Tillgänglig hela veckan.
ADHD, PTSD och ångestsyndrom
Tisdag klockan 18:00
Våga fråga (äldre)
Onsdag, klockan 10:30
Unga som anhöriga
Onsdag, klockan 11:45
KASAM och självkänsla
Onsdag, klockan 13:00
Trauma smittar!
Torsdag, klockan 13:00
Problematisk skolfrånvaro och NPF. Torsdag klockan 15:15
AI vs ofrivillig ensamhet
Fredag, klockan 11:00
Träffa nya vänner med Citypolarna
Söndag, klockan 17:00
Sömnsvårigheter hos barn (BUP)
Tillgängligt hela veckan
Levnadsvanor och psykisk hälsa hos barn och unga (BUP)
Tillgängligt hela veckan
Stress hos barn- och unga (BUP)
Tillgängligt hela veckan
Tips och råd kring stress (BUP)
Tillgängligt hela veckan
Råd till dig som är ung (BUP)
Tillgängligt hela veckan
Hjärnkoll Skåne på Facebook
Nya videoklipp hela veckan
Face to face
Hela veckan

Digitala arrangemang i anslutning till veckan:

Våga fråga (arabiska) – Suicide Zero
Tisdag 3/10, klockan 18:00
Livsviktiga snack – Suicide Zero
Onsdag 18/10, klockan 18:00