Höganäs 2023


Föreläsning om ångest och depression

Christian Dahlström intervjuas i Livepod-format om sin uppväxt med en mamma som led av schizofreni, sin egen erfarenhet av att ta sig ur ångest och depression, varför stigmatiseringen av psykisk sjukdom och självmord är så skadlig, och hur man kan hjälpa folk i sin omgivning som lider av psykisk ohälsa.

Både innan och under föreläsningen kan man som åhörare skicka in frågor.

Datum: torsdag den 12 oktober
Klockan:
15:00
Plats: 
Sessionsalen, Stadshuset, Centralgatan 20, Höganäs samt digitalt HÄR 

Arrangör: Stödteamet, vuxenenheten i Höganäs kommun