Site icon Skåneveckan för psykisk hälsa

Mer om psykisk hälsa & ohälsa

Tyvärr är den psykiska ohälsan inte begränsad till en viss dag eller tid.
Här samlar vi goda initiativ, föreläsningar, artiklar, reportage, filmer, serier
och andra arrangemang 
som rör temat “psykisk hälsa” (men som inte har varit
en del av Skåneveckan för psykisk hälsa). Tillgängliga tills vidare.

 

Vad är ADHD?
En kort film från Riksförbundet Attention om ahhd och hur det kan yttra sig.

Tänk till!
Talkshow för unga av unga som tar upp ämnen som engagerar och öppnar upp.

Filmer för barn som anhöriga 
Hela familjen påverkas av psykisk ohälsa. Korta filmer för barn om att vara anhörig.

En dag i taget – dramaserie
Svensk dramaserie (Svt) i åtta delar om folksjukdomar som alkoholism och ångest

Stödlista i kristid
Information, råd och länkar. Framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner.

Vara nere (Mind)
Nere är en fiktiv figur framtagen för att öppna upp för samtal om mående.


Vem hjälper den som hjälper?
– En film om de anhöriga

Vi är nästan alla berörda. 3 av 4 har egen erfarenhet eller står nära någon med psykisk ohälsa. Men hur bemöter man oroliga anhöriga i vården och hur kan man involvera de anhöriga? 

Trots allt!
– En film om föräldraskap

Föräldraröster från Attentions projekt “Trots Allt!”. En film om hur det är att vara förälder till barn med trotsproblematik. Läs mer om projektet Trots Allt! på Attentions hemsida.


Exit mobile version