Ledare som lyssnar

Du som ledare är viktig! 

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår psykiskt dåligt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder. 

Vi bjuder under Skåneveckan för psykisk hälsa in till en digital grupp för att tillsammans genomföra första delen av utbildningen. Vi kommer samtala, utbyta erfarenheter, insikter och tips. 

Plats: Digitalt via Teams

Datum: 11 oktober 2022

Tid: 17:00 – 18:00

Anmälan: Ja, senast den 10 oktober.


Ansvarig arrangör: RF-SISU Skåne

Kontaktperson: Charlotte.palsson@rfsisu.se