Ledare som lyssnar

Du som ledare är viktig! 

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår psykiskt dåligt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder. 

Denna träff är en introduktion till den webbaserade utbildningen, som du sedan kan fullfölja på egen hand. Den erbjuds vid två tillfällen under Skåneveckan, båda onsdag den 11 oktober,
klockan 12:00 – 13:15 samt klockan 18:00 – 19:15.

Plats: Digital träff via Teams, länk skickas ut efter att man anmält sig.Ansvarig arrangör: RF-SISU Skåne