Levnadsvanor och psykisk hälsa

Goda levnadsvanor är grundläggande för att må bra psykiskt och fysiskt. Levnadsvanor kan göra så stor skillnad att det för vissa barn som mår psykiskt dåligt är tillräckligt att följa råden kring levnadsvanor för att börja må bättre igen. Andra kan behöva behandling på en Första linjen- eller en specialiserad barn- och ungdomspsykiatrimottagning. 

En digital föreläsning med tips på vad du som förälder/närstående kan göra för att hjälpa ditt barn att etablera goda levnadsvanor.

Tillgänglig hela veckan, den 10-16 oktober på Region Skånes sida för Skåneveckan.

Ansvarig arrangör: Eva Larsson leg psykolog och specialistpsykolog i neuropsykologi Bup, Region Skåne.