Site icon Skåneveckan för psykisk hälsa

Om Skåneveckan:


Vår historia


Det började med en handfull arrangemang och veckan har sedan växt sig större för varje år med nya aktörer som är med och håller i arrangemang och nya besökare som upptäcker vilken skatt Skåneveckan är – så mycket gemenskap, kunskap, utbildning och engagemang samlat under ett och samma tak under en vecka varje höst. för psykisk hälsa.

Skåneveckan för psykisk hälsa hölls för första gången 2010. 
Initiativtagare var en tjänsteman på Region Skåne som uppmuntrade fler aktörer att medverka kring den seminariedag som Psykiatri Skåne arrangerade varje höst.
En handfull arrangemang lockade nyfikna besökare. Veckans självklara mittpunkt var precis som alla år därefter ”Världsdagen för psykisk hälsa”, som äger rum den 10 oktober. 

Samordningen
De första åren sköttes samordningen av veckan inifrån Region Skåne, men i takt med att veckan blev allt större uppstod ett behov av att ha någon anställd för att kunna arbeta med Skåneveckan i större utsträckning.
Diskussioner började också föras om huruvida veckan borde ligga hos någon annan aktör för att få ännu bättre genomslag, nå ut till fler och också få en ökad geografisk spridning.

Önskan var att det skulle vara en organisation som verksam i hela Skåne, som kunde nå ut till allmänheten och som var beredd att ta på sig arbetsgivaransvaret för en samordnare av veckan. Och det var så ”Skåneveckan för psykisk hälsa” hamnade hos Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne, ett uppdrag som gäller till och med 2021. 

10-årsjubileum
Under årens gång har färger och teman varierat och aktörerna och arrangörerna varit många.
2019 firade en det året regnbågsfärgad “Skånevecka” 10-årsjubileum. Det hölls då totalt 125 arrangemang utspridda på 20 orter runt om i Skåne genom vilka många tusen besökare kunde ta del av utbudet av föreläsningar, filmvisningar, workshops och föreställningar, alla på temat psykisk hälsa.

Skåneveckans tillväxt vittnar inte bara om ett stort behov av att våga lyfta frågor som rör vårt fysiska välbefinnande utan också om en ökad efterfrågan bland Skånes invånare att kunna ta del av all den kunskap, information och gemenskap som veckan erbjuder” /Jenny Sjöö, samordnare
“Your mind matters.

Talk about it”


Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år.