Program 2022

Här nedan kan du ta del av programmet för Skåneveckan för psykisk hälsa 2022 uppdelat
utifrån vilken dag arrangemanget äger rum.

Vill du hellre se vilka programpunkter som hålls i den stad/på den ort där du bor, arbetar eller kanske tvärtom – inte brukar hålla till, då finns programmet utifrån ort på denna sida;
Varför har de olika veckodagarna fått olika färger?
Svaret på den frågan är att det finns ett färgsystem som används för personer i behov av kognitivt stöd

och det är utifrån detta färgspråk vi har kodat veckodagarna ovan.