Psykiatriforskningens dag

Den moderna psykiatrin
– Hopplös eller hoppfull?

Den 13 oktober 2022
Välkommen till en eftermiddag där vi samtalar om forskning och utveckling
inom psykiatri och habilitering.

Plats: Kulturkvarteret, Kanalgatan 30, Kristianstad

Suicidprevention, det livsviktiga arbetet med att minska antalet självmord och självmordsförsök
Tag del av ett samtal med författaren Anna Fredriksson (bild) om hennes mammas självmord. Hur fungerar suicidprevention där patientens egen livsberättelse är i fokus?
Klockan: 15:15 – 16:00

Dagen innehåller även föreläsningar och samtal kring ”Vägar till återhämtning” och ”Hoppfulla eller hopplösa digitala verktyg” samt möjlighet till mingel och att få testa olika verktyg inom virtual reality (VR) för symptomlindring av stress och ångest.

Några av de medverkande under eftermiddagen, uppifrån till vänster;
Sara-Probert-Lindström – Psykoterapeut, Katarina Lauruschkus, Åsa Tornberg – Forskare, Eva Serlachius – Professor, Ingemar Odenbrand – Brukarföreningsrepresentant, My Lindberg – Specialistsjuksköterska, Åsa Westrin – Professor
och Annika Nilsson – Verksamhetsutvecklare.


Peer support medverkar och finns på plats under dagen.
Från vänster, Lajos Ternai, Eva-Lotte Heiman och Maria Samuelsson.