Projektledaren har ordet ;)

Två små påminnelser inför årets Skånevecka.