Tydliggörande pedagogik inom LSS  – En viktig del i att förebygga och minska utmanande beteende.


Vi alla behöver (i olika utsträckning) förberedelse, förutsägbarhet och en förståelse över vad som ska hända i olika aktiviteter i vårt liv. För personer med exempelvis autism och/eller en intellektuell funktionsnedsättning kan detta vara svårt och ibland omöjligt att skapa på egen hand. Då kan tydliggörande pedagogik användas för att underlätta och tydliggöra vardagen. Omgivningen kan där spela en viktig roll genom att bland annat genom tydliggörande kompenserar för de svårigheterna och möjliggöra att personen blir så självständig som möjligt. (Digital föreläsning).

Måndagen den 10 oktober, klockan 08:30-09:15

Ansvarig arrangör:Humana