Våga Fråga – äldre

Varje dag tar en person i åldersgruppen 65 + sitt liv i Sverige.
Men självmord hos äldre går att förebygga!

I föreläsningen “Våga fråga Äldre” får du lära dig hur du kan agera när du misstänker
att en äldre person har det svårt. Föreläsningen kommer hållas digitalt via teams.

Datum: onsdagen den 11 oktober
Klockan: 10:30 -12:00
Plats: Digitalt via Teams

Anmälan: Senast den 9 oktober genom att ringa 042-10 40 44 eller mejla till: anhorigstod@helsingborg.se


Arrangör: Förebyggande enheten på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg i samverkan med Suicide Zero.