Hjälp och stöd

Mår du själv dåligt? Eller har du någon i din närhet som gör det?
Du är inte ensam – och vi är många som vill hjälpa!
Nedan listas frivilligorganisationer och andra som är bra på att ge stöd och råd.
Många av de aktiva inom föreningarna har dessutom egen erfarenhet av
att må psykiskt dåligt och har därmed extra förståelse för hur det kan kännas.Anhörigas Riksförbund stöttar anhöriga, ordna olika aktiviteter och arbetar för att påverka lokala politiker.Attention är en intresseorganisation
för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Autism- och Aspergersföreningen är en intresseorganisation med fokus på autism och autismliknande tillstånd.
Bris är en barnrättsorganisation som erbjuder hjälp och stöd för barn och unga samt för vuxna om oro för barn. Ring, chatta, eller maila.
Fontänhusen stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. I Skåne finns hus i Lund, Malmö, Båstad och Helsingborg.
Frisk & Fri är en ideell förening som arbetar stödjande och förebyggande mot ätstörningar. Stödgrupper finns bland annat i Malmö.
Libra i Skåne är en patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom.
Länkarnas Riksförbund har en avdelning i syd. Här är öppet för alla som vill göra ett ärligt försök att komma ifrån sitt missbruk. Vi stöttar och hjälper varandra att leva nyktert och drogfritt.
Mentala Nätverket Skåne (MNS) finns finns till för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin samt för deras anhöriga genom stöd och att sprida kunskap om psykisk ohälsa.Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa. Medmänskligt stöd erbjuds via olika hjälplinjer, som självmordslinjen och äldrelinjen.Svenska OCD-förbundet arbetar för att stödja människor med OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser. Förbundet arbetar också för att stödja de anhöriga till dessa personer.RFHL, Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare har en lokalavdelning i Malmö/Skåne. De arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”.
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation inom vilken människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga tillsammans arbetar för att värna allas rättigheter i samhället.
Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som dessa sjukdomar för med sig. Det finns närmre 40 lokalföreningar, varav ett par i Skåne.
Shedo är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper
Spelberoendes förening i Malmö är en del av Spelberoendes Riksförbund. De arbetar med att hjälpa spelberoende och deras anhöriga. Metoden som används är hjälp till självhjälp.
SPES, SuicidPrevention – EfterlevandeStöd finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. SPES ger stöd till efterlevande och arbetar för att förhindra att fler liv går förlorade.

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. Tilia finns för dig under 30 som känner ångest, oro och stress, har låg självkänsla och behöver stöd för ökad psykisk hälsa.

Ångestsällskapet ÅSS Skåne vill ge stöd till dig med ångest och dina närstående, genom att anordna träffar på olika platser i Skåne.
Träffar varje torsdag i Ängelholm.

Bup Skåne, Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder hjälp och stöd för dig upp till 18 år. 
Via deras hemsida kan du får råd, se filmer och hitta kontaktuppgifter.


Café Lajvet är en mötesplats i Malmö för tjejer och kvinnor i åldersgruppen 16-30 år.
Här finns det alltid kvinnliga volontärer att prata med på plats öven en fika.


Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med.

Mötesplats Otto vid Värnhem i Malmö erbjuder stöd för dig som är upp till 25 år, är ensamkommande eller nyanländ. På lördagar endast öppet för tjejer. 

Det kan vara svårt att prata med någon som mår dåligt, att göra det är livsviktigt! Här finns råd om vad du kan göra och säga om någon i din omgivning inte mår bra


Borde er förening också synas här?
Kontakta oss via
formuläret!